Рециклирање на метали

Откуп и примарна преработка на необоени и обоени метали
(месинг, бакар, алуминиум, олово итн.)

Рециклирање на Електронски и Електричен Отпад

Предадете ја Вашата стара електрична и електронска опрема (компјутери, фрижидери, телевизори итн.)

Рециклирање на искористени автомобили

Продадете го Вашето старо и неисправно возило.

Откуп на акумулатори и батерии

Донесете ги вашите искористени акумулатори и батерии за да не завршат како опаен отпад во природата.

Добредојдовте во Екоцентар97

Екоцентар 97 е компанија/фирма која се занимава со откуп, собирање и примарна преработка на отпад кој содржи обоени и необоени метали. Покрај откуп и преработка на самите метали, нашата компанија се занимава со отпад од електрична и електронска опрема, искористени возила, акумулатори, батерии и кабли. За повеќе информации погледнете во секцијата Услуги или Контакт
Мисијата на Екоцентар 97 е да ги намали штетните и опасни материјали во природата и да спречи понатамошно загадување со цел да се обезбеди поздрава и почиста животна средина.

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ, ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА

Клиентите и корисниците на нашите услуги се во фокус на нашето работење
Асортиманот на нашите производи и услуги мора да ги исполни потребите на клиентите
Квалитетот на нашите производи и услуги да е препознатлив за клиентите
Идентификување и управување со процесите на можните загадувања и опасности, грижа за работната и животната средина и превземање на мерки за нејзино зачувување согласно законските прописи.
Безбедноста и здравјето на персоналот – императив во нашата заложба за грижа на човечките ресурси
Партнерски односи со клиентите и добавувачите

ISO 9001 сертификат, како и CE ознаката за полн погон.

Тоа зборува за нашата посветеност кон системот за постапката за управување и заштита на животната средина на квалитетот на системите.

Одберете тип на отпад

Employees
Collection Containers
Tons of Waste Recycled
Trees Saved Yearly

ПРИЈАВЕТЕ СЕ ДА ГИ СЛЕДИТЕ НАШИТЕ НОВОСТИ!

 

dev